Właściwy pogląd na dążenie Chin do wspólnego dobrobytu

Termin „wspólny dobrobyt”, choć nie jest nowy, jest coraz częściej używany przez chińskich polityków. Dla osób, które starają się zrozumieć modernizację w stylu chińskim, zinterpretować chińską politykę i znaleźć nowe możliwości inwestycyjne, ważne jest prawidłowe spojrzenie na to hasło.

Na niedawnym spotkaniu na wysokim szczeblu, poświęconym sprawom finansowym i gospodarczym, najważniejsi przywódcy Chin przedstawili jasną definicję i wytyczne polityczne dotyczące promowania wspólnego dobrobytu w warunkach wysokiej jakości rozwoju.

Wspólny dobrobyt jest podstawowym wymogiem socjalizmu i kluczową cechą modernizacji w stylu chińskim. Odzwierciedla zaangażowanie Chin w filozofię rozwoju skoncentrowaną na ludziach.

Powszechny dobrobyt to nie egalitaryzm. Nie jest to bynajmniej okradanie bogatych, by pomagać biednym, co jest błędnie interpretowane przez niektóre zachodnie media. Ochrona legalnej własności prywatnej została zapisana w konstytucji Chin.

Co więcej, powszechny dobrobyt odnosi się do zamożności dzielonej przez wszystkich, zarówno pod względem materialnym, jak i kulturowym. Nie jest to tylko kwestia ekonomiczna i daleka od zwykłej redystrybucji bogactwa. Właśnie dlatego ubiegłotygodniowe spotkanie podkreśliło znaczenie stworzenia bardziej integracyjnych i sprawiedliwych warunków dla ludzi, aby uzyskać lepsze wykształcenie i poprawić swoje możliwości rozwojowe.

W procesie osiągania wspólnego dobrobytu, wzmacnianie wysiłków antymonopolowych, zwalczanie nielegalnych zysków i zachęcanie do darowizn na cele charytatywne, są akceptowanymi na arenie międzynarodowej środkami regulacji i dostosowania.

Należy również zauważyć, że w dążeniu do wspólnego dobrobytu nie ma „gotowego doświadczenia” ani podręcznika, który Chiny mogłyby naśladować. Osiągnięcie wspólnego dobrobytu będzie długotrwałym, żmudnym i skomplikowanym zadaniem, które powinno być promowane stopniowo i progresywnie. Aby to osiągnąć krok po kroku, już trwają działania resortów, władz lokalnych i sektorów biznesu.

Zgodnie z planem wydanym w czerwcu przez Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczeń Społecznych, Chiny będą szkolić techników i wykwalifikowanych pracowników, poprawiać system dystrybucji dochodów oraz tworzyć harmonijne i stabilne stosunki pracy w okresie 14. Planu Pięcioletniego (2021-2025).

Prowincja Zhejiang, potęga gospodarcza we wschodnich Chinach, została wyznaczona jako strefa demonstracyjna promująca wspólny dobrobyt. Województwo będzie dążyć do wzrostu produktu krajowego brutto (PKB) per capita do poziomu gospodarek średnio rozwiniętych i do osiągnięcia wspólnego dobrobytu do 2035 roku, oraz stworzyć bardziej przyjazne środowisko mieszkalne.

Zajmowanie się związkiem między wydajnością a uczciwością jest stałym tematem we współczesnej historii ludzkości. Chiny rozpoczynają podróż do kompleksowego budowania nowoczesnego państwa socjalistycznego, a ich celem jest stworzenie zoptymalizowanego systemu dystrybucji, w którym dobrobytem mogą dzielić się wszyscy w kraju.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *