Współpraca finansowa Chiny – Wietnam

Obszar Honghe w Pilotażowej Strefie Wolnego Handlu Yunnan (FTZ), nawiązał współpracę z 11 wietnamskimi bankami w zakresie rozliczeń transgranicznych.

Kooperacja ma na celu ułatwienie usług finansowych między tymi dwoma krajami. Pozwoliło to również na utworzenie mechanizmów wymiany dwustronnych informacji finansowych, w celu promowania transgranicznej współpracy finansowej w Yunnan FTZ.

Otwarto także międzybankowe rachunki rozliczeniowe, aby ustanowić transgraniczny mechanizm rozliczeń w walutach innych niż główne. Mówiąc konkretnie, chińskie banki otworzą międzybankowe rachunki depozytowe wietnamskiego dong (VND) w wietnamskich bankach spółdzielczych, a wietnamskie banki będą podobnie otwierać międzybankowe rachunki depozytowe w juanach (RMB) w chińskich bankach.

Obie strony będą prowadzić również współpracę w zakresie transgranicznych transferów gotówkowych RMB oraz transgranicznego zapobiegania i rozwiązywania ryzyka finansowego, aby jeszcze bardziej ułatwić korzystanie z walut innych niż główne z kraju i z zagranicy oraz promować umiędzynarodowienie RMB.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *