Droga Chin do zrównoważonego rozwoju – uwolnić umysł i pójść naprzód (1978-2012)

Reformy i polityka otwarcia przyjęte w 1978 r. zapoczątkowały nowy rozdział w rozwoju społeczno-gospodarczym Chin, a sektor transportu wszedł w fazę szybkiego rozwoju.

31 stycznia 1979 r. zapadła decyzja o budowie Strefy Przemysłowej Shekou, pierwszej w kraju strefy przemysłowej otwartej na inwestycje zagraniczne. Zlokalizowana w prowincji Guangdong strefa stała się oknem otwarcia Chin na świat zewnętrzny, a „Model Shekou” przetarł szlak dla reformy i otwarcia całego kraju.

Transport na pierwszym miejscu

Chiński rząd nadał priorytet rozwojowi transportu, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego.

Ważnym elementem przyspieszającym otwarcie rynku transportowego było ustanowienia mechanizmu finansowania społecznego.

W myśl zasady: „gdzie jest rzeka, tam jest łódź, gdzie jest droga, tam jest pojazd”, wszystkie departamenty rządowe, sektory biznesu i regiony zostały zobowiązane do podjęcia wspólnych wysiłków, by przyczynić się do rozwoju sektora transportowego.

Chiny wdrożyły system odpowiedzialności ekonomicznej z zakontraktowanymi pracami w swoim sektorze kolejowym i przyjęły trzy zasady dotyczące budowy autostrad, w tym zezwalanie na budowę autostrad finansowaną z kredytów, które mają być spłacane wraz z przyszłymi opłatami drogowymi.

Jako pierwsze otworzyły się porty, dzięki czemu branża żeglugowa stała się globalna. Przemysł lotnictwa cywilnego zaczął funkcjonować na zasadach komercyjnych, rozwinął się nowoczesny przemysł pocztowy.

Pierwsza w kraju droga ekspresowa, Szanghaj-Jiading, została otwarta dla ruchu w 1988 roku. Wraz z boomem budowy autostrad, sieć krajowych autostrad składających się z pięciu linii pionowych i siedmiu linii poziomych została ukończona przed terminem, a sieć dróg wiejskich była stale modernizowana.

Ekspansja gospodarcza

Drogi służyły jako główne arterie ekspansji gospodarczej oraz kapilary łączące obszary miejskie i wiejskie. W tym okresie zakończono projekt modernizacji głębokiego kanału ujścia rzeki Jangcy, największego i najbardziej skomplikowanego na świecie projektu poprawy stanu ujścia rzeki. Zmodernizowano śródlądowe drogi wodne, zbudowano i połączono ze sobą więcej doków i dróg wodnych.

Priorytetowo potraktowano zintegrowane węzły transportowe, transport kolejowo-wodny, transport towarowy typu drop-and-pull oraz miejski transport publiczny. Połączono ze sobą różne środki transportu i ukształtowała się zintegrowana sieć transportowa, stale poprawiająca ogólną wydajność i wszechstronne korzyści.

Chiny zmieniły się w tym okresie nie do poznania. Sektor transportu stał się opoką dla rozwijających się z niezwykłą prędkością Chin.

25 września 1993 roku 142,69-kilometrowa droga ekspresowa Pekin-Tianjin-Tanggu została otwarta dla ruchu. Jest to pierwszy chiński projekt drogi ekspresowej w różnych regionach prowincjonalnych, zbudowany dzięki pożyczkom z Banku Światowego. Jest to również pierwsza droga ekspresowa w Chinach zbudowana w drodze przetargu międzynarodowego, zgodnie z międzynarodowymi klauzulami FIDIC.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.