Region Azji i Pacyfiku – bodźce do wzmocnienia wewnątrzregionalnej współpracy handlowej

Istnieją wyjątkowe korzyści i wewnętrzne bodźce dla regionu Azji i Pacyfiku, aby wzmocnić międzyregionalną współpracę handlową.

Region ma bogate czynniki produkcyjne i ogromną skalę rynkową, a dzięki obfitym zasobom i dużej populacji, może pochwalić się również wysoce komplementarnymi i połączonymi gospodarkami.

W miarę postępu globalizacji gospodarczej i przyspieszenia przepływu czynników produkcji takich jak kapitał, technologia i siła robocza, region Azji i Pacyfiku stał się najbardziej dynamicznym i obiecującym regionem na świecie.

Regionalne kompleksowe partnerstwo gospodarcze (RCEP) również pomaga stworzyć wiele możliwości handlowych, a wdrożenie RCEP ostatecznie zapewni, że ponad 90% handlu towarami w regionie Azji i Pacyfiku będzie korzystać z zerowych ceł.

Wraz ze stopniowym wdrażaniem jednolitych zasad, takich jak reguły pochodzenia, procedury celne, kontrola i kwarantanna, koszty handlu w regionie zostaną znacznie obniżone, a handel będzie wygodniejszy, co sprzyja sprawniejszej koordynacji łańcuchów przemysłowych i dostaw.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.