Wartość chińskiego rynku opieki nad osobami starszymi przekroczy 10 bln juanów

Wartość chińskiego rynku opieki nad osobami starszymi stale rośnie i prawdopodobnie w tym roku przekroczy kwotę 10,25 biliona juanów.

CCID Consulting, afiliowany w think tank przy Ministerstwie Przemysłu i Technologii Informacyjnych, prognozuje, że pod wpływem ulepszonych polityk, przyspieszonego starzenia się populacji i zmiany nastawienia konsumpcyjnego osób starszych, ogólna skala branży opieki nad osobami starszymi w Chinach jest będzie nadal rosnąć.

Ostatnie dane ze spisu powszechnego wykazały, że Chińczycy w wieku 60 lat lub więcej stanowili w 2020 roku 18,7% całkowitej populacji kraju, czyli o 5,44 punktu procentowego więcej niż w 2010 roku.

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom starzeniu się populacji, chińska Rada Stanowa opublikowała w poniedziałek plan rozwoju krajowego systemu opieki nad osobami starszymi w okresie 14. Planu Pięcioletniego (2021-2025). Plan określa główne cele i zadania w tym zwiększenie podaży usług opiekuńczych nad osobami starszymi, usprawnienie mechanizmu wsparcia zdrowia osób starszych oraz postęp w innowacyjnym i zintegrowanym rozwoju modeli usług.


Give a Like for My Favorite China's Brands

BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.