Dialog klimatyczny Chiny – Unia Europejska

We wtorek w Pekinie odbył się czwarty dialog wysokiego szczebla między Chinami a Unią Europejską w sprawie środowiska i klimatu.

Obie strony zgodziły się pogłębić współpracę i odgrywać wiodącą rolę w globalnym zarządzaniu środowiskiem i klimatem.

Dialog prowadzili chiński wicepremier Ding Xuexiang i wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Ding zwrócił uwagę, że Chiny przywiązują dużą wagę do ochrony środowiska i środowiska oraz zmian klimatycznych, niezachwianie promują zielony i niskoemisyjny rozwój oraz podjęły szereg ważnych działań, aby zapewnić terminową realizację celów szczytu węglowego i neutralności węglowej.

„Chiny są gotowe do współpracy z UE w celu lepszego wykorzystania dialogu na temat środowiska i klimatu, dalszego budowania konsensusu, zwiększania wzajemnego zaufania, wzbogacania i rozszerzania współpracy oraz otwierania większej przestrzeni dla rozwoju stosunków Chiny-UE, a obie strony powinny wykorzystać potencjał współpracy w zakresie energii odnawialnej, zielonych i niskoemisyjnych technologii, rynków emisji dwutlenku węgla, reagowania na zmiany klimatu oraz ochrony środowiska i środowiska”, powiedział chiński wicepremier.

Timmermans powiedział, że UE i Chiny odegrały ważną rolę w globalnej reakcji na zmiany klimatu. UE jest gotowa pogłębić współpracę z Chinami w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu, gospodarce o obiegu zamkniętym, ochronie różnorodności biologicznej i innych dziedzinach.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *