Środek ciężkości świata przesuwa się w kierunku Azji

Gospodarki w regionie Azji i Pacyfiku wykazują odporność i nabierają rozpędu, głównie dzięki szybszemu wzrostowi chińskiego rynku, po jego ponownym otwarciu po pandemii COVID-19.

Eksperci twierdzą, że chińska gospodarka ma ogromny potencjał, a w perspektywie średnio- i długoterminowej tamtejszy rynek konsumpcyjny będzie rósł z powodu ekspansji klasy średniej. Dużą rolę w promowaniu wzrostu gospodarczego odegra także zaawansowana technologia cyfrowa.

Gospodarka Azji i Pacyfiku jest gotowa na rozwój

Azjatycki Bank Rozwoju (ADB) przewiduje, że rozwijające się gospodarki Azji i Pacyfiku osiągną w tym roku lepsze wyniki niż w 2022 r. Będzie to efekt dalszego łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią, zwiększenia konsumpcji, turystyki i inwestycji. Również ponowne otwarcie Chin jest według ekspertów z ADB czynnikiem poprawiającym perspektywy rozwoju regionu.

Z najnowszego raportu Asian Development Outlook, opublikowanego w kwietniu wynika, że gospodarki w regionie Azji i Pacyfiku wzrosną w tym i przyszłym roku o 4,8 procent, w porównaniu ze wzrostem o 4,2 procent w 2022 r.

Zwiększona konsumpcja i inwestycje przyspieszają ożywienie w wielu regionalnych gospodarkach, równoważąc skutki podwyższonych cen żywności i energii, wywołanych konfliktem zbrojnym w Ukrainie i innymi globalnymi przeciwnościami, czytamy w raporcie.

W miarę dalszego łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią turystyka i powiązane z nią sektory wykazują tendencję wzrostową. W wielu gospodarkach zależnych od turystyki liczba przyjazdów turystów stale się poprawia, zbliżając się do poziomu sprzed pandemii.

Oczekuje się, że chińska gospodarka wzrośnie o 5,0 procent w tym roku i 4,5 procent w 2024 roku, w porównaniu ze wzrostem o 3,0 procent w 2022 roku.

Silne wyniki w turystyce i solidny popyt wewnętrzny napędzają gospodarki Azji Południowo-Wschodniej, takie jak Indonezja, Filipiny i Wietnam. Eksperci zakładają, że subregion wzrośnie o 4,7 procent w tym roku i 5,0 procent w 2024 r.

„Perspektywy dla gospodarek Azji i Pacyfiku są lepsze, a te rynki są gotowe na silne ożywienie, gdy wrócimy do normalizacji po pandemii” – powiedział główny ekonomista ADB, Albert Park.

„Ludzie znów zaczynają podróżować w celach wypoczynkowych i zawodowych, a działalność gospodarcza nabiera tempa. Jednak, ponieważ pozostaje wiele wyzwań, rządy w regionie muszą nadal koncentrować się na politykach wspierających współpracę i integrację, powiedział.

RCEP katalizatorem rynków Azji i Pacyfiku

Handel towarami i usługami, inwestycje transgraniczne, mobilność siły roboczej i transfer technologii wspierają tworzenie znacznie większego, regionalnie zintegrowanego rynku, którego katalizatorem jest Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP), największe na świecie porozumienie o wolnym handlu.

RCEP ułatwia wewnątrzregionalny handel i inwestycje poprzez zniesienie ceł, usprawnione zasady pochodzenia i przepisy dotyczące regionalnej kumulacji, które mają zapewnić przedsiębiorstwom elastyczność w czerpaniu korzyści z preferencyjnego dostępu do rynku, przy jednoczesnym wzmocnieniu dostaw.

Ogromny wpływ na rozwój regionu ma także Inicjatywa Pasa i Szlaku (BRI), nawiązująca do Gospodarczego Pasa Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku, która została zainicjowana przez Chiny w 2013 r. w celu budowy sieci handlowych i infrastrukturalnych, łączących Azję z Europą i Afryką.

Joseph Matthews, profesor z Międzynarodowego Uniwersytetu BELTEI w stolicy Kambodży, Phnom Penh powiedział, że BRI uzupełniło Master Plan dotyczący łączności ASEAN, a inicjatywa przyniosła ogromne korzyści Kambodży, krajom ASEAN i reszcie świata.

Środek ciężkości świata przesuwa się w kierunku Azji

Neeraj Aggarwal, przewodniczący regionu Azji i Pacyfiku w Boston Consulting Group (BCG), wskazując na kluczową rolę Azji w zmianach klimatu i zrównoważonym rozwoju, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowej, a także innowacjach powiedział, że można przywołać dziś aforyzm mówiący o tym, że środek ciężkości świata przesuwa się w kierunku Azji.

W ciągu ostatniej dekady kapitalizacja rynkowa w regionie Azji i Pacyfiku wzrosła o 15 bilionów dolarów amerykańskich, prawie podwajając wielkość rynków w regionie. Azja jest domem dla jednej trzeciej światowych firm „jednorożców” i przewiduje się, że w ciągu kilku lat będzie tu więcej „jednorożców” niż w pozostałej części globu.

Według najnowszych danych Narodowego Biura Statystycznego, wskaźnik menedżerów ds. zakupów (PMI) dla chińskiego sektora produkcyjnego wyniósł w czerwcu 49, w porównaniu z 48,8 w maju, kończąc trzymiesięczny spadek, co jest kolejną zachęcającą oznaką wzmocnienia gospodarki.

Zgodnie z tegorocznym rządowym raportem roboczym, w 2023 roku Chiny zamierzają rozwinąć swoją gospodarkę o około 5 procent. Według oficjalnych danych w pierwszym kwartale 2023 roku PKB kraju wzrósł o 4,5 procenta rok do roku, do 28,5 bilionów juanów (około 3,97 bilionów dolarów).

W obliczu wyzwań zarówno na froncie wewnętrznym, jak i zewnętrznym, chiński rząd zwiększył wysiłki na rzecz przywrócenia tempa wzrostu.

Bank centralny obniżył jednoroczną stopę procentową średnioterminowego instrumentu pożyczkowego (narzędzia zwiększającego płynność systemu bankowego) o 10 punktów bazowych, do 2,65 procent. W ramach tej operacji na rynek wpompowano około 237 miliardów juanów (33,15 miliardów dolarów amerykańskich).

Rząd pracował nad obniżeniem kosztów finansowania podmiotów gospodarczych i zwiększeniem kredytów dla małych i mikrofirm. Sektory zajmujące się innowacjami technologicznymi lub kluczowe łańcuchy przemysłowe mogą korzystać z dostosowanych do potrzeb środków podatkowych i obniżek opłat, a mali podatnicy, których miesięczna sprzedaż nie przekracza 100 000 juanów (13 880 USD), zostaną zwolnieni z podatku od wartości dodanej do końca tego roku.

W maju wartość dodana produkcji przemysłowej Chin wzrosła o 3,5 procent rok do roku, sprzedaż detaliczna towarów konsumpcyjnych wzrosła o 12,7 procent, a indeks sektora usług podniósł się o 11,7 procent.

Chińska gospodarka pozostaje siłą napędową globalnego wzrostu

Wzrost gospodarczy Chin w drugim kwartale będzie znacznie szybszy niż w okresie styczeń-marzec, a wyniki gospodarcze powrócą do normalnego poziomu w drugiej połowie, powiedział Fu Linghui, rzecznik Narodowego Biura Statystycznego.

Pomimo stojących przed nami wyzwań, Chiny, że swoimi solidnymi podstawami materiałowymi i technologicznymi, ogromnym rynkiem i silnym potencjałem innowacyjnym, są w stanie przezwyciężyć trudności i kontynuować ożywienie i poprawę gospodarki, powiedział Fu.

Eksperci uważają, że perspektywy gospodarcze Chin, dotyczące długoterminowej trajektorii wzrostowej pozostają niezmienione.

Bank Światowy podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego w Chinach na poziomie 5,6 procent w 2023 r., na czele z odbiciem popytu konsumpcyjnego, podkreślając, że wydatki kapitałowe na infrastrukturę i produkcję pozostaną odporne.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju stwierdziła, że ponowne otwarcie Chin zapewni impuls do światowego wzrostu gospodarczego.

Według niedawnego raportu Chińskiej Rady ds. Promocji Handlu Międzynarodowego, 97 procent ankietowanych firm zagranicznych oceniło chińską politykę inwestycji zagranicznych od czwartego kwartału ubiegłego roku jako „zadowalającą” lub wyższą.

Raport wydany przez Izbę Handlową UE w Chinach pokazuje, że wielkość chińskiego rynku, duży popyt, szybkie tempo komercjalizacji wyników badań i rozwoju, kierują dużą część europejskich firm w stronę chińskich lokalizacji. Blisko 60 proc. ankietowanych firm stwierdziło, że w ciągu najbliższych pięciu lat zwiększy wydatki na badania i rozwój w Chinach.

Ankieta AmCham China pokazuje, że 66 procent amerykańskich firm obecnych w Chinach utrzyma lub zwiększy inwestycje w ciągu najbliższych dwóch lat.

Liao Tianshu, prezes BCG Greater China powiedział, że chińska gospodarka ma ogromny potencjał, a w perspektywie średnio- i długoterminowej rynek konsumpcyjny będzie rósł z powodu ekspansji klasy średniej, a zaawansowana technologia cyfrowa będzie odgrywać rolę dużą rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *