Współpraca cyfrowa pobudza rozwój gospodarczy w krajach partnerskich BRI

Podkreślając niezwykłe osiągnięcia Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI), uczestnicy dorocznej konferencji Boao Forum for Asia (BFA) 2024 zaprosili również inne kraje do zacieśnienia współpracy w zakresie innowacji technologicznych i gospodarki cyfrowej.

Od czasu powstania w 2013 r., zaproponowana przez Chiny inicjatywa Pasa i Szlaku przyniosła znaczne korzyści, między innymi dzięki pogłębieniu „twardej łączności” infrastruktury i „miękkiej łączności” technologii, a także koordynacji standardów i zasad w krajach uczestniczących, stwierdzili goście dyskusji panelowej, dotyczącej wysokiej jakości współpracy w zakresie Pasa i Szlaku.

W ciągu ostatnich lat BRI uruchomiła tysiące projektów w około 150 krajach, zapewniając pomoc finansową i technologiczną, a także przynosząc ludziom wymierne korzyści, powiedział Zafar Uddin Mahmood, doradca ds. polityki sekretarza generalnego BFA.

Celem inicjatywy jest promowanie wspólnego rozwoju i dobrobytu uczestniczących krajów, powiedział Renat Bekturov, gubernator Międzynarodowego Centrum Finansowego w Astanie, dodając, że Chiny są obecnie liderem innowacji technologicznych w wielu sektorach, a dzielenie się tymi technologiami przyniesie korzyści wszystkim krajom uczestniczącym w BRI.

Dane pokazały, że od 2013 do 2022 roku skumulowana wartość handlu między Chinami, a krajami partnerskimi BRI sięgnęła 19,1 biliona dolarów amerykańskich, przy średniorocznej stopie wzrostu wynoszącej 6,4 proc. Skumulowane dwustronne inwestycje między Chinami, a krajami partnerskimi osiągnęły kwotę 380 miliardów dolarów, w tym 240 miliardów dolarów z Chin.

Chwaląc dotychczasowe owocne rezultaty inicjatywy, uczestnicy dyskusji panelowej podkreślili także rolę „Cyfrowego Jedwabnego Szlaku”, technologicznego wymiaru inicjatywy, w promowaniu transformacji gospodarczej i restrukturyzacji przemysłu w krajach partnerskich BRI.

Projekt „Cyfrowy Jedwabny Szlak” jest ważny dla ogólnego rozwoju krajów uczestniczących w BRI, jak również dla samej inicjatywy, stwierdziła Suma Chakrabarit, była prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, zauważając, że projekt powinien wzmacniać współpracę i dzielenie się technologią cyfrową, pomóc mieszkańcom uzyskać dostęp do technologii cyfrowych i zwiększyć ich potencjał innowacyjny.

Do jej opinii dołączył się Jin Liqun, prezes i przewodniczący Zarządu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, który stwierdził, że budowa infrastruktury cyfrowej jest kluczowa, a sponsorzy projektów muszą uwzględnić czynnik cyfrowy w przyszłej inwestycji.

Istnieje luka cyfrowa, ponieważ kraje o niskich dochodach mają słabą infrastrukturę cyfrową i należy poczynić wysiłki w celu poprawy ich zdolności w zakresie wzajemnych połączeń cyfrowych – dodał.

Świat stoi przed różnymi wyzwaniami związanymi z promowaniem technologii cyfrowych, takich jak sztuczna inteligencja, ze względu na związane z nią niepewności prawne i etyczne, z którymi uporanie się wymaga wspólnych wysiłków krajów partnerskich BRI, powiedział Abbasi.

Doroczna konferencja BFA 2024, która odbyła się w dniach 26-29 marca w Boao, kurorcie w prowincji Hainan w południowych Chinach przyciągnęła około 2000 uczestników.

Zainaugurowana w 2001 roku BFA jest pozarządową organizacją międzynarodową non-profit, której celem jest promowanie regionalnej integracji gospodarczej i przybliżanie krajów azjatyckich do ich celów rozwojowych.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *