Gospodarka nabiera rozpędu

Początek roku 2021 przyniósł duże ożywienie gospodarcze w wielu sektorach chińskiego rynku.

Według danych China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), w styczniu bieżącego roku dostarczono 324 miliony ton ładunków kolejowych, co oznacza wzrost o 11,8 procent rok do roku i przekroczenie granicy 300 milionów ton po raz pierwszy od dziewięciu lat.

W ciągu miesiąca w kraju załadowano średnio 17,3 tys. pociągów dziennie, co stanowi rekordowy wynik i wzrost o 12,7 proc. rok do roku.

Dane China Ports & Harbors Association pokazały, że w styczniu br. przepustowość ładunków w portach przybrzeżnych objętych wzrosła o 4,6 proc. rok do roku, przy czym przepustowość w handlu zagranicznym wzrosła o 2,3 proc.

Pod koniec stycznia przepustowość kontenerów w ośmiu głównych portach przybrzeżnych wzrosła o 20,5 proc. rok do roku, a przepustowość w handlu zagranicznym wzrosła o 19,8 proc.

Wzrost odnotowano także w sprzedaży koparek, której wielkość jest kluczowym wskaźnikiem rozwoju sektora infrastruktury, ze względu na ich ścisłe powiązanie z projektami infrastrukturalnymi.

Według szacunków portalu maszyn budowlanych www.21cme.cn, sprzedaż koparek w styczniu może wynieść około 20.500 sztuk, co oznacza wzrost o około 106 procent rok do roku.

Sprzedaż samochodów ciężarowych również przekroczyła oczekiwania rynku.

Najnowsze dane z cvworld.cn, portalu pojazdów użytkowych, pokazały, że w styczniu na chińskim rynku samochodów ciężarowych sprzedano ponad 180 000 pojazdów wszystkich typów, co stanowi wzrost o 54% w stosunku do roku poprzedniego.

Inwestorzy uważają, że ożywienie gospodarcze sprzyja poprawie popytu na samochody budowlane.

Rekordowo wysokie wartości osiągnęły wskaźniki energii elektrycznej, które są punktem wyjścia do obserwacji trendu gospodarczego.

Według China Southern Power Grid, pod wpływem wielu czynników, takich jak polityka „stay put” i wzrost zużycia energii elektrycznej przez przemysł, podczas tegorocznego Festiwalu Wiosennego maksymalne obciążenie całej sieci firmy może wzrosnąć o około 13 milionów kilowatów lub 14 procent w porównaniu z tym samym okresem 2020 roku.

Poza tym oczekuje się, że obciążenie mocy w południowochińskiej prowincji Guangdong, prowincji o największym rozmiarze gospodarczym w Chinach, a także głównej prowincji przemysłowej Chin, wzrośnie o 19 procent rok do roku.

Dane dotyczące produkcji i działalności China Energy Investment Corporation (China Energy) również świadczą o rozwoju chińskiej gospodarki przemysłowej.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *