Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mokradeł.

Naturalne, dzikie tereny podmokłe znikają z globalnego krajobrazu, zwłaszcza w państwach rozwiniętych gospodarczo. Mokradła zanikają, gdyż niewielki z nich „pożytek” dla nastawionej na szybki i pokaźny zysk rozpasanej i zachłannej cywilizacji.

A przecież środowisko przyrodnicze rzek i terenów nadrzecznych odznacza się jednymi z najwyższych na świecie wskaźników biologicznej produkcji, różnorodności gatunkowej i liczebności organizmów żywych. Pod tym względem siedliska podmokłe są porównywalne jedynie z tropikalnymi lasami deszczowymi, również powiązanymi z przecinającymi je rzekami.

Obszary podmokłe wymagają ochrony nie tylko ze względu na przyrodę, ale również z uwagi na funkcje globalne, udział w kształtowaniu ziemskiego klimatu i mają kluczowy wpływ na przetrwanie ludzi.

W tym celu 50 lat temu podpisano Konwencję Ramsarską, czyli pierwszy międzynarodowy dokument, który chroni określony typ siedlisk – tereny związane z wodą. Konwencja została przyjęta po to, by chronić siedliska ptaków migrujących, ale przez pół wieku zmieniły się i realia, i priorytety ochrony. Dziś coraz więcej mówi się o ochronie klimatu, a osiągać ten cel można także poprzez ochronę mokradeł.

Martha Rojas Urrego, sekretarz generalna Konwencji Ramsarskiej, podczas wywiadu dla Xinhua podkreśliła, że Chiny mają znaczący wkład w ochronę globalnych terenów podmokłych i bioróżnorodności, posiadając na swym terenie 64 obszary oznaczone jako „tereny podmokłe o znaczeniu międzynarodowym”, które zajmują powierzchnię 7,3 miliona hektarów. Sekretarz doceniła wysiłki chińskiego rządu wkładane w ochronę mokradeł.

Zauważyła, że ustanowił on mechanizm identyfikacji i akredytacji miast, które mają pozytywne relacje z mokradłami i wzmocnił ochronę prawną terenów podmokłych.

Wuhan, stolica prowincji Hubei w środkowych Chinach, będzie w tym roku gospodarzem 14. spotkania przedstawicieli Konwencji Ramsarskiej.

Wydarzenie to będzie bardzo ważnym momentem, w którym wszystkie strony spotkają się, ocenią postępy, opracują strategie skutecznych działań odwracających proces zanikania mokradeł.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *