Światowy Dzień Mokradeł

2 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mokradeł.

Naturalne, dzikie tereny podmokłe znikają z globalnego krajobrazu, zwłaszcza w państwach rozwiniętych gospodarczo. Mokradła zanikają, gdyż niewielki z nich „pożytek” dla nastawionej na szybki i pokaźny zysk rozpasanej i zachłannej cywilizacji.

A przecież środowisko przyrodnicze rzek i terenów nadrzecznych odznacza się jednymi z najwyższych na świecie wskaźników biologicznej produkcji, różnorodności gatunkowej i liczebności organizmów żywych. Pod tym względem siedliska podmokłe są porównywalne jedynie z tropikalnymi lasami deszczowymi, również powiązanymi z przecinającymi je rzekami.

Obszary podmokłe wymagają ochrony nie tylko ze względu na przyrodę, ale również z uwagi na funkcje globalne, udział w kształtowaniu ziemskiego klimatu i mają kluczowy wpływ na przetrwanie ludzi.

W tym celu 50 lat temu podpisano Konwencję Ramsarską, czyli pierwszy międzynarodowy dokument, który chroni określony typ siedlisk – tereny związane z wodą. Konwencja została przyjęta po to, by chronić siedliska ptaków migrujących, ale przez pół wieku zmieniły się i realia, i priorytety ochrony. Dziś coraz więcej mówi się o ochronie klimatu, a osiągać ten cel można także poprzez ochronę mokradeł.

Martha Rojas Urrego, sekretarz generalna Konwencji Ramsarskiej, podczas wywiadu dla Xinhua podkreśliła, że Chiny mają znaczący wkład w ochronę globalnych terenów podmokłych i bioróżnorodności, posiadając na swym terenie 64 obszary oznaczone jako „tereny podmokłe o znaczeniu międzynarodowym”, które zajmują powierzchnię 7,3 miliona hektarów. Sekretarz doceniła wysiłki chińskiego rządu wkładane w ochronę mokradeł.

Zauważyła, że ustanowił on mechanizm identyfikacji i akredytacji miast, które mają pozytywne relacje z mokradłami i wzmocnił ochronę prawną terenów podmokłych.

Wuhan, stolica prowincji Hubei w środkowych Chinach, będzie w tym roku gospodarzem 14. spotkania przedstawicieli Konwencji Ramsarskiej.

Wydarzenie to będzie bardzo ważnym momentem, w którym wszystkie strony spotkają się, ocenią postępy, opracują strategie skutecznych działań odwracających proces zanikania mokradeł.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *