Parytet sieci – cele energetyczne

W 2021 roku Chiny osiągną parytet sieci i zakończą subsydiowanie z budżetu rządu centralnego nowych scentralizowanych stacji fotowoltaicznych, rozproszonych projektów fotowoltaicznych i projektów energetyki wiatrowej na lądzie.

Za osiągnięcie parytetu sieci uważa się punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia.

Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform poinformowała, że obecna polityka ma na celu promowanie efektywnego wykorzystania zasobów i wysokiej jakości rozwoju nowych branż energetycznych, takich jak fotowoltaika i energia wiatrowa.

Zgodnie z okólnikiem, energia elektryczna wytwarzana z nowych projektów energii odnawialnej powinna odpowiadać cenom lokalnych wytwórców energii opalanych węglem lub ustalać jej cenę w sieci poprzez obrót rynkowy.

Począwszy od 2021 r., ceny energii elektrycznej dla nowo zatwierdzonych projektów morskich elektrowni wiatrowych i słonecznych będą ustalane przez organy ds. cen w regionach, w których są zlokalizowane.

Okólnik zachęca również samorządy lokalne do wdrażania polityk wspierających zrównoważony i zdrowy rozwój sektorów energii odnawialnej.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *