Rośnie chiński rynek kredytów konsumenckich

McKinsey & Co, globalna firma konsultingowa opublikowała w środę raport, zgodnie z którym w 2025 roku saldo chińskiego kredytu konsumenckiego zwiększy się blisko dwukrotnie, z około 15 bilionów juanów (9 bilionów złotych), do około 29 bilionów juanów (ponad 17 bilionów złotych).

Raport przewiduje, że chiński rynek kredytów konsumenckich będzie stopniowo przechodził do standardowego i dojrzałego modelu biznesowego.

Chiński sektor consumer finance w latach 2015–2019 utrzymał średnioroczną stopę wzrostu na poziomie około 20 procent. Jednak w 2020 r. sektor stanął przed trzema głównymi wyzwaniami: zawężaniem marż zysku w warunkach niskich stóp procentowych, rosnącą konkurencją rynkową i szybkim wzrostem aktywów niepracujących.

Według raportu, w ciągu najbliższych pięciu lat na chińskim rynku kredytów konsumenckich pojawi się kilka głównych trendów rozwojowych. Przykładowo, ogólna skala rynku podwoi się, struktura internetowego rynku mikrokredytów zostanie zoptymalizowana, młode pokolenie stanie się ważną grupą konsumentów, a technologia finansowa w pełni wzmocni łańcuch wartości konsumenta.

W tym okresie wzrost chińskiego rynku kredytów konsumenckich będzie wynikał głównie ze wzrostu dochodu rozporządzalnego na mieszkańca, napędzanego rozwojem makroekonomii, dalszego wzrostu udziału wydatków konsumpcyjnych w PKB oraz ze zmiany koncepcji konsumpcji i zaciągania pożyczek grupowych przez młode pokolenie.

W Chinach siła konsumpcyjna Generacji Z stale rośnie, a pożyczki online stopniowo zastępują karty kredytowe, stając się głównym sposobem udzielania kredytów konsumenckich dla młodego pokolenia. Baza klientów kredytów konsumenckich banków staje się coraz bardziej inkluzywna, służąc dalszej gospodarce realnej i zaspokajając potrzeby kredytowe klientów.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *