Skoordynowany rozwój portów granicznych prowincji Guangxi

Region Autonomiczny Guangxi Zhuang w południowych Chinach będzie kontynuować skoordynowany rozwój transportu wodnego, portów granicznych i lotniczych oraz wzmocni wysiłki na rzecz otwarcia się na kraje ASEAN.

Zgodnie z planami władz prowincji, do 2025 roku porty w Guangxi będą obsługiwać 266 milionów ton metrycznych (ton) importowanych i eksportowanych towarów rocznie, a przepustowość kontenerów w handlu zagranicznym osiągnie 1 milion 20-stopowych jednostek ekwiwalentnych (TEU).

Guangxi wzmocni również współpracę portową z członkami Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP) i będzie nadal poprawiać otoczenie biznesowe w portach.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *