Integracja finansowa to jeden z fundamentów Inicjatywy Pasa i Szlaku

Integracja finansowa to jeden z pięciotorowych priorytetów budowy Pasa i Szlaku, obejmujący również koordynację polityki, łączność obiektów, niezakłócony handel i więzi międzyludzkie i jest powszechnie uważana za składnik napędzający realną gospodarkę.

Uczestnicy 2. Konferencji Partnerstwa Informacji Gospodarczej Pasa i Szlaku oraz Szanghajskiej Konferencji Przedsiębiorców 2023 na rzecz Wysokiej Jakości Rozwoju Pasa i Szlaku podzielili się i wymienili opiniami w tym zakresie.

Jako jedna z głównych instytucji finansowych zaangażowanych w inwestycje zagraniczne, handel i globalną współpracę gospodarczą, Export-Import Bank of China (China EximBank) aktywnie badał integrację finansową, co przyniosło wymierne owoce.

Wei Hao, zastępca gubernatora chińskiego oddziału EximBanku w Szanghaju powiedział, że w ostatniej dekadzie bank udzielił pożyczek związanych z budową Pasa i Szlaku na kwotę przekraczającą cztery biliony juanów, aby w wysoce efektywny sposób wspierać budowę kluczowych projektów w regionie Pasa i Szlaku.

Inwestycje i finansowanie mają kluczowe znaczenie w przypadku projektów „Pasa i Szlaku”, a dzięki różnorodnym funduszom inwestycyjnym można zapewnić lepsze wsparcie programom „Pasa i Szlaku”, uważa Luis Figueiredo Trindade, prezes portugalskiej gazety Jornal Económico.

Inwestycje kapitałowe stanowią również kluczową część integracji finansowej w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Na przykład China Eximbank zapewnił ponad 26 miliardów juanów środków na rzecz ośmiu funduszy międzynarodowej współpracy inwestycyjnej, takich jak Fundusz Współpracy Inwestycyjnej Chiny–ASEAN i Fundusz Współpracy Gospodarczej Chiny–Eurazja. Fundusze te zainwestowały w ponad 140 programów w kluczowych obszarach, w tym w infrastrukturę, produkcję, energię i telekomunikację.

Ubezpieczenie kredytów eksportowych odegrało również ważną rolę we wspólnym budowaniu „Pasa i Szlaku” jako profesjonalnej usługi finansowej o międzynarodowej renomie, zgodnej z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Korzystając z usług poprawy jakości kredytowej i funkcji zapobiegania ryzyku w ramach ubezpieczenia kredytów eksportowych, China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure) może lepiej współpracować z bankami, aby pomóc firmom w pełnym wykorzystaniu instrumentów i produktów finansowych w procesie budowy projektów związanych z Pasem i Szlakiem, powiedział Hu Min, zastępca dyrektora generalnego oddziału Sinosure w Szanghaju.

Hu zauważył, że Sinosure wsparł eksport i inwestycje o wartości 1,9 biliona dolarów amerykańskich w krajach wspólnie budujących Pas i Szlak, a związane z nim płatności kompensacyjne osiągnęły kwotę 9,15 miliarda dolarów amerykańskich.

Solidnym partnerem w zakresie wspierania współpracy na rynku kapitałowym i finansowania przedsiębiorstw jest Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych (SSE).

Zhu Sheng, wicedyrektor działu współpracy międzynarodowej SSE powiedział, że w marcu 2018 r. giełda rozpoczęła pilotażowe prace na rynku obligacji w ramach programu „Pasa i Szlaku” i do chwili obecnej wyemitowano 34 partie obligacji „Pasa i Szlaku” z wpływami w wysokości 31 miliardów juanów.

W ciągu ostatnich 10 lat chiński przemysł finansowy odegrał aktywną rolę we wspieraniu budowy Pasa i Drogi, choć nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie ustanowienia zdywersyfikowanego systemu finansowania.

Zhu Sheng powiedział, że kraje wspólnie budujące Pas i Szlak to w większości kraje rozwijające się, które mają ogromne zapotrzebowanie na finansowanie programów infrastrukturalnych i powiązanych programów inwestycyjnych i finansowych.


BRInfo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *